Organisatie

Adres Secretariaat Internationaal César Franck Concours
Leidsevaart 146
NL-2014 HE HAARLEM
Nederland
Bankrekeningen De bankgegevens voor de inschrijving zijn:
IBAN:     NL54 ABNA 0581 3591 94
t.n.v.      RCH TIBBOEL inz. Stg. Derdengelden
BIC:       ABNANL2A (ABN-AMRO Amsterdam).

Het inschrijfgeld van  € 100,- dient vóór 1 augustus 2022, zonder kosten voor de ontvanger, te zijn overgemaakt op bovenstaande IBAN en naam. Op het stortingsformulier dient vermeld te worden: ‘inschrijfgeld concours 2022’.

Email Secretariaat